Loading

E 29. NOVEMBER

KELLEST SAAB JÄRGMINE BALTICA KUNSTILINE MEESKOND?

Eesti Folkloorinõukogu kuulutab välja avaliku konkursi rahvusvahelise pärimusepeo Baltica 2023 kunstilise idee ja juhi või meeskonna leidmiseks. Baltica on Balti riikide suurim pärimuskultuurialane osalusfestival, mis koondab pärimuse tundjaid ja kandjaid ning loob võimalusi, et selliste inimeste hulk suureneb järjepidevalt. Baltica omapäraks on traditsiooni teadlik omandamine ning festivali toimumine maa eri piirkondades, võimaldades rahvusvahelist kultuurilist suhtlust. Baltica toimub järgemööda kolmes Balti riigis, 2023. aastal Eestis toimuv Baltica leiab aset 35. korda. Otsime BALTICA KUNSTILIST JUHTI VÕI MEESKONDA, kes • väärtustab eesti ja teiste rahvuste pärimuskultuuri • on algatusvõimeline, loovate ja lennukate ideedega • peab oluliseks säilitada Baltica omanäolisus ning julgeb seejuures mõelda “kastist välja” • on täpne, süstemaatiline ja kohusetundlik • oskab oma ideid reaalsuseks vormida Baltica kunstilise juhi/meeskonna ülesandeks on 2023. aasta pärimuspeo Baltica kontseptsiooni ja programmi väljatöötamine ning elluviimine. Rahvusvahelise pärimuspeo Baltica korralduse ja rahastuse eest vastutab Eesti Folkloorinõukogu. Omalt poolt pakume: • võimalust testida kontseptsiooni 2022. aasta juunis toimuval pärimuspeol Väike-Baltical • paindlikku tööaega • mitmekülgset ja üle-eestilist tööd • toetavat meeskonda ja pärimuskultuuri ekspertide tuge • töötasu vastavalt…

Loe edasi..

E 20. SEPTEMBER

PÄRIMUSPIDU BALTICA TULEB UUES KUUES!

Tänasest kuni kolmapäevani toimub rahvusvahelise pärimuspeo Baltica asemel mitmekülgne ja põnev veebikonverents “Baltica Foorum”. Huvipakkuvaid teemasid leidub igale maitsele – juttu tuleb etnogeneesist, laulu-, tantsu- ja pillimuusika traditsioonidest, santimiskombestikust ja paljust muust. Lisaks ettekannetele toimuvad pärimusmuusika kontsert, pulmafilmide õhtu ning suur ühistantsimine. Esmaspäev, 20. september keskendub eestlaste, lätlaste ja leedulaste etnogeneesile ja arengule – ajaloolistele, kultuurilistele ja keelelistele seostele ning vastastikustele mõjutustele. Täpsemalt tuleb juttu keskaja kokakunstist, arhailisest usundist, Baltimaade tseremoniaalsete rahvakunstiesemete mustritest ja tähendustest ja paljust muust. Samal päeval kl 18 saab osa Eesti, Läti ja Leedu ühisest folkloorikontserdist. Vaata 20. septembri ülekannet SIIT! Teisipäev, 21. september on pühendatud Balti riikide rahvakalendri ja perekondlike tähtpäevadega seotud lauludele, tantsudele ja pillimängule ning santimiskombestikule . Kl 18 toimub filmiõhtu pulmatraditsioonidest, kus vaatame üheskoos filmi “Traditsioonilise Kihnu pulma taaselustamise kogemusest“, mida lähemalt kommenteerib Ingrid Rüütel. Vaata 21. septembri ülekannet SIIT! Kolmapäeval, 22….

Loe edasi..

E 6. SEPTEMBER

VIRTUAALKONVERENTS “BALTICA FOORUM”

Tänavuse rahvusvahelise pärimuspeo Baltica asemel toimub 20.-22. septembril koostöös Läti ja Leeduga mitmekülgne ning põnev virtuaalkonverents “Baltica foorum”. Foorumi ettekanded esitatakse kohalikes keeltes sünkroontõlkega eesti keelde, mis teeb need hõlpsasti mõistetavaks.   Huvipakkuvaid teemasid leidub igale maitsele – juttu tuleb etnogeneesist, laulu-, tantsu ja pillimuusika traditsioonidest, parimatest praktikatest ja paljust muust.  Lisaks ettekannetele toimuvad pärimusmuusika kontsert ja pulmafilmide õhtu. Kolmapäeval, 22. septembril ootame kõiki avalikule ühistantsimisele Tallinnas. Videosilla vahendusel saame õppida ka läti ja leedu tantse ning õpetame vastu eesti omi. Eesti poolt aitab kõike ohjes hoida päevajuht Kristiina Siig, programmijuht on Janika Oras. Täpse ajakavaga saab tutvuda alates 10. septembrist nii Eesti Folkloorinõukogu (folkloorinoukogu.ee) kui Baltica (baltica.ee) kodulehtedel. Seniks olgu välja toodud vaid eestipoolsed esinejad. Esmaspäev, 20. september  Teema: Eestlaste, lätlaste ja leedulaste etnogenees ja evolutsioon – ajaloolised, kultuurilised ja lingvistilised seosed ning mõjutused. Kell 11:30-17:15 Anti Lillak „Eestlaste etnogenees – mäng määratlemata arvuga osalejatele” Kristiina Ross “Eesti ja läti kirjakeele ühisosast” Madis Arukask “Etnogenees ja arhailine usund” Inna Raud “Eesti rahvarõivastest kui pärandist ja nende märgilisest tähendusest taasloome võtmes” Inna…

Loe edasi..